PRIVACYVERKLARING

a4 training is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
a4 training is gevestigd op Entrada 100 - Unit 133 (EastWing), 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht. Wij zijn bereikbaar op 31206274775.

Functionaris gegevensbescherming
Bert Ruck is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming binnen a4 training. Hij is te bereiken via b.ruck@a4training.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
a4 training verwerkt je persoonsgegevens vanwege het feit dat je gebruikmaakt van onze diensten en/of onze digitale leeromgeving en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, al dan niet via het contactformulier van onze website.

Doel en grondslag gegevensverwerking
a4 training verwerkt je persoonsgegevens in het kader van de communicatie rondom trainingen. De grondslag waarop de verwerking rust is die van het uitvoeren van een overeenkomst.

Om welke gegevens gaat het?
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- je voor- en achternaam
- je telefoonnummer
- je e-mailadres
- je contactadres (alleen als je dit zelf, niet verplicht, aan ons verstrekt)

Geautomatiseerde besluitvorming
a4 training neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde gegevensververwerking.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
a4 training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard gedurende het trainingstraject.

Delen van persoonsgegevens met derden
a4 training verstrekt je gegevens nooit aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Als je inlogt op onze digitale leeromgeving, wordt een zogenoemd ‘sessie-cookie’ op je computer geplaatst. Dit cookie is technisch noodzakelijk om gedurende het gebruik van de leeromgeving ingelogd te blijven en wordt automatisch van je computer verwijderd zodra je uit de leeromgeving uitlogt of je webbrowser sluit. Verder gebruikt a4 training geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruikmaken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@a4training.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. a4 training zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klacht
a4 training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
a4 training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@a4training.nl.

Contact opnemen

Spreekt mijn verhaal je aan en wil je meer weten? Stel je vraag, doe je verzoek, of plaats je opmerking hiernaast. Ik hoor graag iets van jou als bezoeker van deze site!