Reacties van deelnemers

“Training geeft praktische bruikbare instrumenten c.q. vragen mee, denkwijze om aan de slag te gaan.”

“Bert, we zijn erg blij met jouw uitstekende cursus die door medewerkers goed is opgepakt en we komen graag bij je terug in de toekomst als we weer een nieuwe lading collega’s binnen hebben. Het was een plezier om met je samen te werken en je manier van training te ervaren (mailtje directeur Ministerie van Buitenlandse Zaken).”

“Ik vond de cursus zeer interessant. Zeer relevant, want de minister en staatssecretaris willen korte nota’s in een politieke context. Dat ambtenaren daar rekening mee houden is goed. Er was veel ruimte om met elkaar te oefenen. De voorbeelden spraken tot de verbeelding en ook aan ‘goedgekeurde’ nota’s bleek nog veel verbeterd te kunnen worden. Een fijne cursus met een erg leuke leraar!”

“Levendig, goede trainer, duidelijk, praktijkgericht, veel van geleerd, goed dat MT ook is geweest. Samengevat was dit één van de betere trainingen die ik afgelopen jaar gevolgd heb.”

“Veel ruimte voor eigen inbreng en interactie, combinatie training en praktijk was erg zinvol.”

“Ik heb veel geleerd over structuren en stijl. Kan het goed in de praktijk toepassen.”

“Prima, beginnen met kleine case en dan opbouwen naar complexe voorbeelden.”

“Wat een leuke cursus is de cursus die jij gegeven hebt! Het inspireerde mij om direct de uitkomsten van een analyse die ik nu doe volgens het Menzis A4'tje te presenteren (het zal een beslisdocument worden voor de manager van zorginkoop).”

“Goed gebruik van praktijkvoorbeelden, docent met praktijkervaring!”

“Fijne trainer, veel voorbeelden en oefenen, leuke manier van presenteren, plek voor eigen inbreng.”

“Lekker concreet.”

“Training voldeed aan mijn verwachtingen: Perfecte theorie in combi met zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden.”

“Deskundige, creatieve, aansprekende, prettige en inspirerende begeleiding van de trainer.”

“Ik ben zeer enthousiast over de training: goede afwisseling tussen plenaire sessies en zelf bezig zijn. Het triggerde je tot nadenken en goed stil te staan bij de stappen die je zet om tot een goede nota te komen.”

“Geleerd meer beeldend te schrijven, goede tips.”

“Bert geeft veel inspiratie, kennis/ervaring. Plezierig te werken!”

“Zowel inhoudelijk als procesmatig zeer goede training heeft gegeven, heel leerzaam en een echte toevoeging. Door de manier waarop de training is gegeven, is bijna alles toepasbaar in de praktijk, niet alleen op het project wat we tegelijk doen maar ook op mijn werkplek.”

“Eyeopener om concreter, doelgerichter en eenvoudiger te schrijven.”

“Bert geeft de training op een hele leuke manier, stelt goede vragen!”

“Compact, heel gefocust en toepasbaar.”

“Zeer behulpzaam voor het beoordelen van opbouw van stukken. Maakt het mogelijk en stimuleert ‘anders’ te denken.”

“De training was boven verwachting, het ging voor het grootste deel over vanuit bestuurlijk perspectief kijken en eenvoudig schrijven, niet perse over rigide format (wat ik eerst vond).”

“Spiegel voorgehouden hoe stukken worden gelezen door degene voor wie je ze schrijft.”

“Handige, praktische cursus. Ik heb de directeur tijdens de cursus er al een laaiend enthousiast mailtje over gestuurd.”

“Goed: het inhoudelijke gesprek, de essentie, de nuance en overdenking van het schrijven.”

“Geen commentaar, training is inspirerend door een bevlogen en kundig docent.”

“Docent maakt goede/interactieve sfeer.”

“Men krijgt bij Bert Ruck het gevoel op de eerste rij te zitten tijdens een voorstelling van een komiek. Gelukkig is hij vakinhoudelijk sterk en, door de moppen heen, weet hij ook nog een grote hoeveelheid kennis over te dragen. Waar de kracht van zijn humor wel goed werkt is in het vergelijk tussen theorie en praktijk. Voor mij die (nog) niet dagelijks te maken heeft met beleidsvorming binnen de politieke arena geven de opmerkingen (je ‘tegenstander’ een aftocht bieden) een mooi beeld van wat de bedoeling is. Zijn antwoorden zijn duidelijk en niet onderhandelbaar.”

“Werkbare adviezen.”

“Inspirerende cursus, praktisch. Afstemming over abc (aanleiding/belang/centrale vraag) op MT/directieniveau voor nadere uitwerking nota of brief zou efficiëntie ten goede komen, met name van belang bij nota’s voor de minister en brieven aan de Tweede Kamer.”

“Erg energieke begeleiding. De training is geen moment saai en goed toegepast op onze situatie. Ik kon dan ook direct aan de slag met het geleerde. Ook heel goed dat we dit met een hele directie, inclusief MT hebben gedaan. Dan zet je direct een nieuwe standaard en verwacht iedereen hetzelfde. Ik vind dit ook voor een vervolgtraining een goede aanpak. […] Tot slot ook fijn dat e.e.a. gepaard ging met een boek. Hier kun je teruglezen wat er ook alweer bedoeld werd.”

“Enorm aansprekende, nuttige en concrete dag!”

“Ik vond het een prettige en leerzame cursus, goede mix van theorie en praktijk. Om het geleerde in praktijk te brengen is het wel goed om elkaar scherp te houden en feedback te geven op nota’s aan minister en staatssecretaris.”

“Zeer praktisch (werken met geschreven nota’s), fijne groepsgrootte (niet te groot), korte en bondige presentatie en cursus, goede balans theorie en praktijk.”