Trainingen

Adviseren op één A4’tje

Training voor adviseurs. E = K x A. Deze formule drukt precies uit waar het bij de training om gaat. De E staat voor effectiviteit van de adviseur, K voor kwaliteit van het advies en A voor acceptatie van het advies door de geadviseerde. In rond Nederlands: je kunt wel iets goeds hebben bedacht, maar als je anderen daarvan niet kunt overtuigen, heb je weinig bereikt. De training leert acceptatie te verwerven voor een advies. En daarmee effectief te zijn als adviseur.

College- en raadsvoorstellen schrijven

Speciaal voor beleidsmedewerkers en projectleiders bij gemeentes. Leer beleidsmatige inhoud omzetten naar bestuurlijke beslisinformatie. Hoe een college te adviseren dat op afstand staat van de inhoud? Besturen is in essentie het afwegen van belangen. Hoe breng je deze belangen in beeld? De beleidsmedewerker moet bestuurlijk sensitief zijn. Maar dat betekent niet dat je met bestuurlijke winden meewaait. Hoe neem je twijfel bij de gemeenteraad en belangengroepen weg?

Beslismemo’s schrijven voor de minister

Training voor beleidsadviseurs bij ministeries. Een training die al jaren loopt bij Buitenlandse Zaken, Defensie en I&M. Ministers willen in één oogopslag de kern van de zaak zien. Maximaal één A4’tje graag. Leer het cruciale onderscheid tussen volledigheid vanuit de inhoud en vanuit de besluitvorming door de minister. Kies als focus een mogelijk debat over de kwestie. Schrijf de tekst ook als bouwsteen voor dit debat.

Effectieve beleidsnotities schrijven

Focus van de training: de notitie beschouwen als een verzameling keuzes die door jou beschreven en beargumenteerd worden. De tekst schrijven als hulpmiddel voor de lezer om zich een gefundeerd oordeel te vormen. Houd het compact, werk zo nodig met een bestuurlijke samenvatting. Voorkom vaag en procesmatig taalgebruiker. Liever resultaat- en handelingsgericht. Een beleidsdocument kan een aantrekkelijke tekst worden.

Adviseren voor financials en controllers

Training gericht op de vertaling van cijfers en ideeën naar actie. Leer schrijven voor lezers met beperkte financieel-economische kennis. Beslissers zijn ook gevoelig voor maatschappelijke, normatieve en compliance-argumenten. Leer de gouden regels voor een business case.

Individuele trainingen

Maatwerk op persoonlijk niveau. In een aantal sessies je persoonlijke communicatieve competenties versterken. Opdrachten gebaseerd op eigen werk. Jij bepaalt het ritme van de training, je trainer (Bert Ruck) beweegt mee. Op de werkplek of elders. Kortste weg naar een hoger niveau voor jou.

Recente opdrachten

DCMR Milieudienst Rijnmond. Diverse trainingen: inspectierapporten schrijven, schriftelijk adviseren, adviseren rondom vergunningen.

Gemeente Apeldoorn. Training voor alle beleidsmedewerkers en projectleiders in het schrijven van college- en raadsvoorstellen. Veel aandacht voor de ‘voorkant’: het overleg vooraf met de opdrachtgever over de probleemstelling en opzet van het voorstel.

HVO Querido. Een training in het schrijven van adviezen volgens het a4-model van a4 training voor de beleidsmedewerkers van deze zorgorganisatie.

VluchtelingenWerk Nederland. Training in het opstellen en schrijven van juridische bijdragen met handelingsperspectief voor advocaten voor VluchtWeb, de online kennisbank van VluchtelingenWerk Nederland, met uitgebreide informatie over vluchtelingen en asielzoekers.

Meer recente opdrachten

Reacties van deelnemers

“Zeer behulpzaam voor het beoordelen van opbouw van stukken. Maakt het mogelijk en stimuleert ‘anders’ te denken.”

“Geleerd meer beeldend te schrijven, goede tips.”

“Enorm aansprekende, nuttige en concrete dag!”

“Inspirerende cursus, praktisch. Afstemming over abc (aanleiding/belang/centrale vraag) op MT/directieniveau voor nadere uitwerking nota of brief zou efficiëntie ten goede komen, met name van belang bij nota’s voor de minister en brieven aan de Tweede Kamer.”

Meer reacties

Contact opnemen

Spreekt mijn verhaal je aan en wil je meer weten? Over een training, workshop, coachingstraject of iets anders? Stel je vraag, doe je verzoek, of plaats je opmerking hiernaast. Ik hoor graag iets van jou als bezoeker van deze site!