Trainingen

Adviseren op één A4’tje

Training voor adviseurs. E = K x A. Deze formule drukt precies uit waar het bij de training om gaat. De E staat voor effectiviteit van de adviseur, K voor kwaliteit van het advies en A voor acceptatie van het advies door de geadviseerde. In rond Nederlands: je kunt wel iets goeds hebben bedacht, maar als je anderen daarvan niet kunt overtuigen, heb je weinig bereikt. De training leert acceptatie te verwerven voor een advies. En daarmee effectief te zijn als adviseur.

College- en raadsvoorstellen schrijven

Speciaal voor beleidsmedewerkers en projectleiders bij gemeentes. Leer beleidsmatige inhoud omzetten naar bestuurlijke beslisinformatie. Hoe een college te adviseren dat op afstand staat van de inhoud? Besturen is in essentie het afwegen van belangen. Hoe breng je deze belangen in beeld? De beleidsmedewerker moet bestuurlijk sensitief zijn. Maar dat betekent niet dat je met bestuurlijke winden meewaait. Hoe neem je twijfel bij de gemeenteraad en belangengroepen weg?

Beslismemo’s schrijven voor de minister

Training voor beleidsadviseurs bij ministeries. Een training die al jaren loopt bij Buitenlandse Zaken, Defensie en I&M. Ministers willen in één oogopslag de kern van de zaak zien. Maximaal één A4’tje graag. Leer het cruciale onderscheid tussen volledigheid vanuit de inhoud en vanuit de besluitvorming door de minister. Kies als focus een mogelijk debat over de kwestie. Schrijf de tekst ook als bouwsteen voor dit debat.

Effectieve beleidsnotities schrijven

Focus van de training: de notitie beschouwen als een verzameling keuzes die door jou beschreven en beargumenteerd worden. De tekst schrijven als hulpmiddel voor de lezer om zich een gefundeerd oordeel te vormen. Houd het compact, werk zo nodig met een bestuurlijke samenvatting. Voorkom vaag en procesmatig taalgebruiker. Liever resultaat- en handelingsgericht. Een beleidsdocument kan een aantrekkelijke tekst worden.

Adviseren voor financials en controllers

Training gericht op de vertaling van cijfers en ideeën naar actie. Leer schrijven voor lezers met beperkte financieel-economische kennis. Beslissers zijn ook gevoelig voor maatschappelijke, normatieve en compliance-argumenten. Leer de gouden regels voor een business case.

Individuele trainingen

Maatwerk op persoonlijk niveau. In een aantal sessies je persoonlijke communicatieve competenties versterken. Opdrachten gebaseerd op eigen werk. Jij bepaalt het ritme van de training, je trainer (Bert Ruck) beweegt mee. Op de werkplek of elders. Kortste weg naar een hoger niveau voor jou.

Recente opdrachten

Kabinet van de Koning. Training in het schrijven van gespreksvoorbereidende notities voor werkbezoeken van de koning.

Menzis. De training ‘Alles op één Menzis-A4'tje’. De deelnemers leren overtuigende en beknopte beslisnotities schrijven voor de directieraad.

Nederlandse ambassade Bagdad. Opstellen van dagelijkse briefings voor het zakelijk thuisfront, het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Provincie Utrecht. Adviserende MT-memo’s leren schrijven volgens het door a4 training ontwikkelde a4-model.

Meer recente opdrachten

Reacties van deelnemers

“Handige, praktische cursus. Ik heb de directeur tijdens de cursus er al een laaiend enthousiast mailtje over gestuurd.”

“Bert geeft veel inspiratie, kennis/ervaring. Plezierig te werken!”

“Bert, we zijn erg blij met jouw uitstekende cursus die door medewerkers goed is opgepakt en we komen graag bij je terug in de toekomst als we weer een nieuwe lading collega’s binnen hebben. Het was een plezier om met je samen te werken en je manier van training te ervaren (mailtje directeur Ministerie van Buitenlandse Zaken).”

“Spiegel voorgehouden hoe stukken worden gelezen door degene voor wie je ze schrijft.”

Meer reacties

Contact opnemen

Spreekt mijn verhaal je aan en wil je meer weten? Over een training, workshop, coachingstraject of iets anders? Stel je vraag, doe je verzoek, of plaats je opmerking hiernaast. Ik hoor graag iets van jou als bezoeker van deze site!